Általános Szerződési Feltételek

www.personalshopper.hu

 

Érvényes: 2021.11.01.-től visszavonásig

 

Bevezető rendelkezések

 

A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy a Personalshopper (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa üzemeltetett www.personalshopper.hu weboldal stylist szolgáltatásaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint valamennyi szolgáltatására vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse. 

 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.personalshopper.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.personalshopper.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható.

 

AZ ÁSZF részei:

 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 3. A TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA

 4. IDŐPONTFOGLALÁS/JELENTKEZÉS/MEGRENDELÉS

 5. SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSA

 6. AJÁNDÉKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 7. SZERZŐI JOGOK

 8. ADATVÉDELEM 


 

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

Cégnév: Császári Zita EV.

Székhely: 1148 Budapest, Bátorkeszi u. 43.

Adószám: 67812729-1-42

Nyilvántartási szám: 5079832

Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szerződés nyelve: magyar

Elérhetőség: +36303012163

Képviseli: Császári Zita

A szerződés nyelve: magyar

 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

 

2.2. A jelen Szabályzat 2021. november 11. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes

 

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére

 

3. A TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA

 

3.1. A jelen ÁSZF tárgyi hatálya a Honlapon található alábbi termékekre/szolgáltatásokra terjed ki:

 • Home Shopping

 • Day Shopping

 • Perfect Closet

 • Change Totally

 • Travel Packing

3.2. A termékek/szolgáltatások kombinációjának részletes tartalmát, lényeges tulajdonságait és jellemzőit a termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó információs blokkokban lehet részletesen megismerni.

3.3. A Honlapon a Szolgáltatásokról található információkat a Szolgáltató rendszeresen frissíti, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az információk pontosak és naprakészek legyenek, azonban az esetleges pontatlanságért, elírásokért felelősséget nem vállal.

3.4. A szolgáltatások oldalán megjelenő képek illusztrációk.

3.5. A megjelenített szolgáltatások telefonon, emailben és a weboldalon keresztül online rendelhetők meg. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát. 

3.6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos részleteiről és időtartamáról.

 

3.7. A termékek/szolgáltatások átváltoztatásának jogával a Szolgáltató szabadon élhet. A Honlapon a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt szolgáltatások vételárát nem befolyásolja.

 

3.8. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket/Szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

 

3.9. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

4. IDŐPONTFOGLALÁS/JELENTKEZÉS/MEGRENDELÉS

 

4.1 Felhasználó a weboldalon vagy egyéb elektronikus úton történő megrendeléssel/időpontfoglalással kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. 

 

4.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

4.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

4.4 A Szolgáltató weboldalán történő online időpontfoglalás csak írásos visszaigazolás után érvényes. Ameddig a visszaigazolás nem történik meg, az Időpontfoglalás nem lép életbe.

 

4.5. A Szolgáltatásokat a Vevő előzetes időpont egyeztetés után igénybe veheti. Ehhez személyes adatait (név és telefonszám) szükséges megadnia.

 

4.6. Vevő a szolgáltatás megkezdése előtt ráutaló magatartással elfogadja a holnapon közzétett Általános Felhasználási Feltételeket (ÁSZF), valamint az Adatkezelési Szabályzatot, amellyel kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

4.7. A Vevő a szolgáltatás igénybevétele esetén kijelenti, hogy a Szolgáltatásokat meg kívánja vásárolni, kötelezettséget vállal a vételár megfizetésére, továbbá kifejezetten kéri a Szolgáltatót, hogy a szerződés teljesítését kezdje meg. 

 

4.8. A vevő a szolgáltatás igénybevétele után személyesen rendezi a számláját készpénzben. A szolgáltatás teljesítéséről a helyszínen számlát kap.

 

4.9. A Szolgáltató a szolgáltatás előtt és után telefonon vagy emailben felveheti a kapcsolatot vagy SMS üzenetet küldhet emlékeztető jeleggell és egyéb fontos információkról. A Vevő az emailekről leiratkozhat, ha ezen kérését megírja a zipy@personalshopper.hu e-mail címre. 

 

5. SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSA

 

5.1. A sikeres vásárlás után Szolgáltató emailt küld a megadott címre a foglalás adataival. A szolgáltatás igénybevételéhez közösen egyeztetve a mindkét fél által elfogadott helyszínen és időpontban találkoznak.

 

5.2. Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás díja nem tartalmazza a Szolgáltatás során kiválasztott és megvásárolni kívánt termékek értékét. A kiválasztott termékek ára a termékeken feltüntetett eladási ár, amelyet közvetlenül, vagy Szolgálatón keresztül fizet meg harmadik félnek.

 

5.3. A Szolgáltatás alatt vásárolt termékekért Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik. 

 

5.4. A szolgáltatás időtartama a weboldalon meghatározott terjedelmű. A Vásárlónak a kezdést megelőzően a pontos időpontban szükséges a helyszínen megjelenni. A Vásárló késése esetén nincs lehetőség a szolgáltatás időtartamának meghosszabbítására.

 

5.5 Vevő kérése esetén a Szolgáltatások hossza bővíthető, bruttó 15 000 Ft/óra díj kifizetése ellenében.

 

5.6. A weboldalon feltüntetett árak budapesti helyszínre vonatkoznak. Amennyiben Vevő Budapesten kívül kívánja igénybe venni a Szolgáltatást, azért Szolgáltató felárat számolhat fel. A plusz költség díját Felek előre írásban egyezetik.

5.7. Vevő tudomásul veszi, hogy a hétvégi időpontok választása minden esetben a Szolgáltatás díján felül bruttó 15 000 Ft plusz költséggel jár.

5.8. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatások időpontját módosítsa. A Szolgáltatás időpontváltozásról a Szolgáltató törekszik legalább 12 órával a megbeszélt időpont előtt tájékoztatni a Vevőt.

5.9. Bármilyen panasz esetén Vevő a problémát azonnal a szolgáltatás igénybevételekor a helyszínen köteles jelezni. 

5.10. Szolgáltatás lemondása, módosítása: lemondás, időpont módosítás esetén Vevő köteles Szolgáltatót tájékoztatni, minimum 24 órával a megbeszélt időpont előtt.

 

6. AJÁNDÉKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

6.1. A Szolgáltató lehetőséget biztosít ajándékutalvány vásárlására a Szolgáltató weboldalán (www.personalshopper.hu) feltüntetett Szolgáltatásokra. Az Ajándékkártya a Szolgáltatónál egyéb szolgáltatásokra nem érvényesíthető és nem beszámítható.

 

6.2. Az Ajándékkártya érvényessége a vásárlástól számított három hónap. Kivéve ha ezt a Felek másképp nem rögzítik írásban.

 

6.3.  Az Ajándékkártya A Vevő által kiválasztott formában választható: online (nyomtatható verzióban) vagy plasztik kártya formájában, melyhez díszboríték és szolgáltatásleírás is társul.

 

6.4. Az Ajándékkártya vásárlásának menete a weboldalon keresztül az alábbiak szerint történik: Felhasználó kiválasztja az Ajándékkártya típusát, mennyiségét, majd a Megrendelés gombra kattintva választhat a szállítási és fizetési módok közül, melynek típusai a következők:

 

Fizetési módok:

Készpénz: Személyes átvétel esetén a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor az Ajándékkártya vételára készpénzben kerül kifizetésre. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

 

Utánvét: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

 

Átutalás: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

 

Paypal: A Paypal-lal történő vásárlás menete: Az oldal bal oldalán jelennek meg a tranzakció részletei, jobb oldalon pedig két választási lehetőség található: a) Ha van PayPal regisztrációja, akkor az érvényes azonosító és jelszó megadása után az előre megadott bankkártya részleges adatait látja és a fizetendő összeget. Amennyiben több kártya is regisztrálva van, úgy ki kell választani azt a kártyát, amivel fizetni szeretne, majd a kiválasztás után a Pay Now feliratra kattintva megtörténik a fizetés és rövidesen visszakerül a bolt oldalára.

 

Szállítási módok: Az online vásárlás során Vevő az alábbi szállítási módok közül választhat:

Online: Vevő az Ajándékkártya ellenértékének megfizetése után, az általa megadott adatoknak megfelelően emailben, nyomtatható formában kapja meg az ajándékkártyát és a szolgáltatásleírást az általa megadott címre. 

 

Személyes átvétel: A Szolgáltató által megjelölt helyen történő átvétel.

 

Futárszolgálat: A megrendelést követő 7 munkanapon belül Futárszolgálattal. A szállítás ezen módjának díja bruttó 1500 Forint.

A szállítást az Express One Futárszolgálat végzi:

 

A Futárszolgálat hibájából eredő késésért és esetleges sérülésekért felelősséget nem vállal a Szolgáltató.

 

6.5. Az Ajándékkártya készpénzre nem váltható.

 

6.6 Az Ajándékkártya vásárlásától történő elállás joga a Rendeletben meghatározottak szerint, Vevőt a vásárlást követő 14 napon belül illeti meg. Amennyiben Vevő a szerződéstől a jelen pontban foglalt rendelkezés alapján áll el, a Szolgáltató a részvételi díjat részére 14 napon belül fizeti vissza. Az elállás közlésével egyidejűleg a Szolgáltató az Ajándékkártyát érvényteleníti.

 

6.7 Az Ajándékkártyák adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, azok illusztrációként szerepelnek. 

 

7. SZERZŐI JOGOK

 

7.1. Miután a Personalshopper.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

 

7.2. A Personalshopper.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

7.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. 

 

7.4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

 

8. ADATVÉDELEM 

A Personalshopper.hu Adatvédelmi tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://…………….

 

Kelt:

Budapest, 2021.11.01.